#
13
0
195

Todolella tradicional

Todolella tradicional

Recursos històrics:

Les Danses Guerreres de la Todolella: al costat del castell de la Todolella els dos emblemes per excel·lència del poble de La Todolella. Es representen cada any sense excepció, el diumenge de festes en la plaça major del poble a les sis de la vesprada, tota una altra representació és excepcional, encara que es realitzen i són requerides en festivals nacionals i internacionals, per la seua singularitat i importància quant a la seua antiguitat.

La Santantonà de la Todolella: se celebra cap a meitat del mes de febrer. Aquest ritu ancestral que té lloc durant la celebració de les festes de Sant Antoni, acompanyant a la festa major del foc, la purificació i el vertader inici d'any pagà dins de la tradició cristiana. En aquesta festa mesuren forces cel i infern, en diferents formes segons el lloc de celebració de la festivitat i la tradició de cada lloc. A la Todolella, després de l'escenificació de la vida del sant, el mateix és pres per les forces de la temptació i l'infern i passejat per tots els carrers del poble amb passos de dansa que repeteixen "les diableres" al só de les “esquelles”  que el dimoni major, cap del grup porta lligades a la cintura, i continuen al só de dolçaina i tabal fins a anar a morir a la foguera, (cal dir que no com ocorre en altres llocs, en aquest SantAntoni el sant no se salva). És una representació molt vistosa que sorprèn per la solemnitat de la mateixa i participació de tots els xiquets del poble amb el sassots, fuetejant al sant al seu pas.

- Artesania:

Espardenya: des de sempre, pels carrers de la Todolella i contínua en l'actualitat, s'ha treballat el “cànem” i “els cortes” per a la confecció de la tradicional “Espardenya” de la Todolella.  Aquest calçat s'utilitzava per tot el món en l'antiguitat, tant per a treballar en el camp com per a la vida diària.  En l'actualitat, s'ha convertit en un producte de moda. A la Todolella es contínua confeccionant el típic calçat, així és que, llevat que siga diumenge o festiu, si passegen pels carrers de la Todolella, podran assistir a una tradició històrica i exemple de l'artesania de la zona d'igual forma que es produïa en l'antiguitat, però en menor nombre de representacions. Amb els peus al sol es continuen confeccionant a mà les soles i cosint "els cortes" a la sola per a confeccionar les Espardenyes”.