#
13
19
19

Directori

Directori
Teléfonos de emergencia

Ajuntament de la Todolella - T. 964 17 11 78.

Centre de salut de la Todolella - T. 964 17 75 59.

Centre de salut de Forcall - T. 964 33 62 00.

Guardia civil Morella - T. 964 16 00 01.

Emergencias Generalitat - T. 112.