#
13
0
159

Actes del plenari

Actes del plenari

Actualització:  A partir de l'acta que es mostre en aquesta llista, les actes es mostren en l'administració electrònica. 

En la seu electrónica, al portal de transparència.

1. Institucional.

1.5. Funcionament organs de govern.

1.5.1. Ple.

1.5.1.2. Actes.